ลุ้นรับ Jackpot เงินล้านทุกยอดแทง
จับยี่กี VIP - รอบที่ 74 19 January 2020
3ตัวบน

503

2ตัวล่าง

35

หวยรัฐบาล 17 January 2020

491774

3ตัวหน้า

132,004

3ตัวล่าง

595,379

2ตัวล่าง

68

จับยี่กี VIP 19 January 2020
จับยี่กี VIP - รอบที่ 1
3ตัวบน

739

2ตัวล่าง

52

จับยี่กี VIP - รอบที่ 2
3ตัวบน

120

2ตัวล่าง

93

จับยี่กี VIP - รอบที่ 3
3ตัวบน

552

2ตัวล่าง

21

จับยี่กี VIP - รอบที่ 4
3ตัวบน

834

2ตัวล่าง

34

จับยี่กี VIP - รอบที่ 5
3ตัวบน

363

2ตัวล่าง

29

จับยี่กี VIP - รอบที่ 6
3ตัวบน

746

2ตัวล่าง

34

จับยี่กี VIP - รอบที่ 7
3ตัวบน

131

2ตัวล่าง

33

จับยี่กี VIP - รอบที่ 8
3ตัวบน

035

2ตัวล่าง

22

จับยี่กี VIP - รอบที่ 9
3ตัวบน

722

2ตัวล่าง

24

จับยี่กี VIP - รอบที่ 10
3ตัวบน

638

2ตัวล่าง

56

จับยี่กี VIP - รอบที่ 11
3ตัวบน

156

2ตัวล่าง

56

จับยี่กี VIP - รอบที่ 12
3ตัวบน

020

2ตัวล่าง

80

จับยี่กี VIP - รอบที่ 13
3ตัวบน

057

2ตัวล่าง

18

จับยี่กี VIP - รอบที่ 14
3ตัวบน

076

2ตัวล่าง

44

จับยี่กี VIP - รอบที่ 15
3ตัวบน

856

2ตัวล่าง

93

จับยี่กี VIP - รอบที่ 16
3ตัวบน

182

2ตัวล่าง

51

จับยี่กี VIP - รอบที่ 17
3ตัวบน

263

2ตัวล่าง

11

จับยี่กี VIP - รอบที่ 18
3ตัวบน

860

2ตัวล่าง

36

จับยี่กี VIP - รอบที่ 19
3ตัวบน

317

2ตัวล่าง

33

จับยี่กี VIP - รอบที่ 20
3ตัวบน

313

2ตัวล่าง

19

จับยี่กี VIP - รอบที่ 21
3ตัวบน

418

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 22
3ตัวบน

794

2ตัวล่าง

94

จับยี่กี VIP - รอบที่ 23
3ตัวบน

037

2ตัวล่าง

51

จับยี่กี VIP - รอบที่ 24
3ตัวบน

940

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 25
3ตัวบน

071

2ตัวล่าง

10

จับยี่กี VIP - รอบที่ 26
3ตัวบน

218

2ตัวล่าง

92

จับยี่กี VIP - รอบที่ 27
3ตัวบน

795

2ตัวล่าง

06

จับยี่กี VIP - รอบที่ 28
3ตัวบน

066

2ตัวล่าง

41

จับยี่กี VIP - รอบที่ 29
3ตัวบน

278

2ตัวล่าง

05

จับยี่กี VIP - รอบที่ 30
3ตัวบน

766

2ตัวล่าง

28

จับยี่กี VIP - รอบที่ 31
3ตัวบน

105

2ตัวล่าง

91

จับยี่กี VIP - รอบที่ 32
3ตัวบน

434

2ตัวล่าง

40

จับยี่กี VIP - รอบที่ 33
3ตัวบน

626

2ตัวล่าง

22

จับยี่กี VIP - รอบที่ 34
3ตัวบน

131

2ตัวล่าง

33

จับยี่กี VIP - รอบที่ 35
3ตัวบน

445

2ตัวล่าง

77

จับยี่กี VIP - รอบที่ 36
3ตัวบน

638

2ตัวล่าง

21

จับยี่กี VIP - รอบที่ 37
3ตัวบน

389

2ตัวล่าง

81

จับยี่กี VIP - รอบที่ 38
3ตัวบน

839

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 39
3ตัวบน

061

2ตัวล่าง

19

จับยี่กี VIP - รอบที่ 40
3ตัวบน

224

2ตัวล่าง

53

จับยี่กี VIP - รอบที่ 41
3ตัวบน

930

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 42
3ตัวบน

370

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 43
3ตัวบน

371

2ตัวล่าง

66

จับยี่กี VIP - รอบที่ 44
3ตัวบน

050

2ตัวล่าง

49

จับยี่กี VIP - รอบที่ 45
3ตัวบน

334

2ตัวล่าง

06

จับยี่กี VIP - รอบที่ 46
3ตัวบน

196

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 47
3ตัวบน

762

2ตัวล่าง

07

จับยี่กี VIP - รอบที่ 48
3ตัวบน

539

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP - รอบที่ 49
3ตัวบน

006

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP - รอบที่ 50
3ตัวบน

702

2ตัวล่าง

02

จับยี่กี VIP - รอบที่ 51
3ตัวบน

526

2ตัวล่าง

21

จับยี่กี VIP - รอบที่ 52
3ตัวบน

076

2ตัวล่าง

01

จับยี่กี VIP - รอบที่ 53
3ตัวบน

526

2ตัวล่าง

87

จับยี่กี VIP - รอบที่ 54
3ตัวบน

430

2ตัวล่าง

24

จับยี่กี VIP - รอบที่ 55
3ตัวบน

347

2ตัวล่าง

85

จับยี่กี VIP - รอบที่ 56
3ตัวบน

438

2ตัวล่าง

21

จับยี่กี VIP - รอบที่ 57
3ตัวบน

988

2ตัวล่าง

07

จับยี่กี VIP - รอบที่ 58
3ตัวบน

547

2ตัวล่าง

79

จับยี่กี VIP - รอบที่ 59
3ตัวบน

767

2ตัวล่าง

92

จับยี่กี VIP - รอบที่ 60
3ตัวบน

456

2ตัวล่าง

29

จับยี่กี VIP - รอบที่ 61
3ตัวบน

094

2ตัวล่าง

41

จับยี่กี VIP - รอบที่ 62
3ตัวบน

880

2ตัวล่าง

01

จับยี่กี VIP - รอบที่ 63
3ตัวบน

767

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 64
3ตัวบน

710

2ตัวล่าง

72

จับยี่กี VIP - รอบที่ 65
3ตัวบน

320

2ตัวล่าง

47

จับยี่กี VIP - รอบที่ 66
3ตัวบน

269

2ตัวล่าง

33

จับยี่กี VIP - รอบที่ 67
3ตัวบน

815

2ตัวล่าง

02

จับยี่กี VIP - รอบที่ 68
3ตัวบน

640

2ตัวล่าง

05

จับยี่กี VIP - รอบที่ 69
3ตัวบน

786

2ตัวล่าง

92

จับยี่กี VIP - รอบที่ 70
3ตัวบน

514

2ตัวล่าง

66

จับยี่กี VIP - รอบที่ 71
3ตัวบน

716

2ตัวล่าง

81

จับยี่กี VIP - รอบที่ 72
3ตัวบน

063

2ตัวล่าง

40

จับยี่กี VIP - รอบที่ 73
3ตัวบน

094

2ตัวล่าง

18

จับยี่กี VIP - รอบที่ 74
3ตัวบน

503

2ตัวล่าง

35

จับยี่กี VIP - รอบที่ 75
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 76
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 77
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 78
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 79
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 80
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 81
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 82
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 83
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 84
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 85
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 86
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 87
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 88
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 1
3ตัวบน

739

2ตัวล่าง

52

จับยี่กี VIP - รอบที่ 2
3ตัวบน

120

2ตัวล่าง

93

จับยี่กี VIP - รอบที่ 3
3ตัวบน

552

2ตัวล่าง

21

จับยี่กี VIP - รอบที่ 4
3ตัวบน

834

2ตัวล่าง

34

จับยี่กี VIP - รอบที่ 5
3ตัวบน

363

2ตัวล่าง

29

จับยี่กี VIP - รอบที่ 6
3ตัวบน

746

2ตัวล่าง

34

จับยี่กี VIP - รอบที่ 7
3ตัวบน

131

2ตัวล่าง

33

จับยี่กี VIP - รอบที่ 8
3ตัวบน

035

2ตัวล่าง

22

จับยี่กี VIP - รอบที่ 9
3ตัวบน

722

2ตัวล่าง

24

จับยี่กี VIP - รอบที่ 10
3ตัวบน

638

2ตัวล่าง

56

จับยี่กี VIP - รอบที่ 11
3ตัวบน

156

2ตัวล่าง

56

จับยี่กี VIP - รอบที่ 12
3ตัวบน

020

2ตัวล่าง

80

จับยี่กี VIP - รอบที่ 13
3ตัวบน

057

2ตัวล่าง

18

จับยี่กี VIP - รอบที่ 14
3ตัวบน

076

2ตัวล่าง

44

จับยี่กี VIP - รอบที่ 15
3ตัวบน

856

2ตัวล่าง

93

จับยี่กี VIP - รอบที่ 16
3ตัวบน

182

2ตัวล่าง

51

จับยี่กี VIP - รอบที่ 17
3ตัวบน

263

2ตัวล่าง

11

จับยี่กี VIP - รอบที่ 18
3ตัวบน

860

2ตัวล่าง

36

จับยี่กี VIP - รอบที่ 19
3ตัวบน

317

2ตัวล่าง

33

จับยี่กี VIP - รอบที่ 20
3ตัวบน

313

2ตัวล่าง

19

จับยี่กี VIP - รอบที่ 21
3ตัวบน

418

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 22
3ตัวบน

794

2ตัวล่าง

94

จับยี่กี VIP - รอบที่ 23
3ตัวบน

037

2ตัวล่าง

51

จับยี่กี VIP - รอบที่ 24
3ตัวบน

940

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 25
3ตัวบน

071

2ตัวล่าง

10

จับยี่กี VIP - รอบที่ 26
3ตัวบน

218

2ตัวล่าง

92

จับยี่กี VIP - รอบที่ 27
3ตัวบน

795

2ตัวล่าง

06

จับยี่กี VIP - รอบที่ 28
3ตัวบน

066

2ตัวล่าง

41

จับยี่กี VIP - รอบที่ 29
3ตัวบน

278

2ตัวล่าง

05

จับยี่กี VIP - รอบที่ 30
3ตัวบน

766

2ตัวล่าง

28

จับยี่กี VIP - รอบที่ 31
3ตัวบน

105

2ตัวล่าง

91

จับยี่กี VIP - รอบที่ 32
3ตัวบน

434

2ตัวล่าง

40

จับยี่กี VIP - รอบที่ 33
3ตัวบน

626

2ตัวล่าง

22

จับยี่กี VIP - รอบที่ 34
3ตัวบน

131

2ตัวล่าง

33

จับยี่กี VIP - รอบที่ 35
3ตัวบน

445

2ตัวล่าง

77

จับยี่กี VIP - รอบที่ 36
3ตัวบน

638

2ตัวล่าง

21

จับยี่กี VIP - รอบที่ 37
3ตัวบน

389

2ตัวล่าง

81

จับยี่กี VIP - รอบที่ 38
3ตัวบน

839

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 39
3ตัวบน

061

2ตัวล่าง

19

จับยี่กี VIP - รอบที่ 40
3ตัวบน

224

2ตัวล่าง

53

จับยี่กี VIP - รอบที่ 41
3ตัวบน

930

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 42
3ตัวบน

370

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 43
3ตัวบน

371

2ตัวล่าง

66

จับยี่กี VIP - รอบที่ 44
3ตัวบน

050

2ตัวล่าง

49

จับยี่กี VIP - รอบที่ 45
3ตัวบน

334

2ตัวล่าง

06

จับยี่กี VIP - รอบที่ 46
3ตัวบน

196

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 47
3ตัวบน

762

2ตัวล่าง

07

จับยี่กี VIP - รอบที่ 48
3ตัวบน

539

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP - รอบที่ 49
3ตัวบน

006

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP - รอบที่ 50
3ตัวบน

702

2ตัวล่าง

02

จับยี่กี VIP - รอบที่ 51
3ตัวบน

526

2ตัวล่าง

21

จับยี่กี VIP - รอบที่ 52
3ตัวบน

076

2ตัวล่าง

01

จับยี่กี VIP - รอบที่ 53
3ตัวบน

526

2ตัวล่าง

87

จับยี่กี VIP - รอบที่ 54
3ตัวบน

430

2ตัวล่าง

24

จับยี่กี VIP - รอบที่ 55
3ตัวบน

347

2ตัวล่าง

85

จับยี่กี VIP - รอบที่ 56
3ตัวบน

438

2ตัวล่าง

21

จับยี่กี VIP - รอบที่ 57
3ตัวบน

988

2ตัวล่าง

07

จับยี่กี VIP - รอบที่ 58
3ตัวบน

547

2ตัวล่าง

79

จับยี่กี VIP - รอบที่ 59
3ตัวบน

767

2ตัวล่าง

92

จับยี่กี VIP - รอบที่ 60
3ตัวบน

456

2ตัวล่าง

29

จับยี่กี VIP - รอบที่ 61
3ตัวบน

094

2ตัวล่าง

41

จับยี่กี VIP - รอบที่ 62
3ตัวบน

880

2ตัวล่าง

01

จับยี่กี VIP - รอบที่ 63
3ตัวบน

767

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 64
3ตัวบน

710

2ตัวล่าง

72

จับยี่กี VIP - รอบที่ 65
3ตัวบน

320

2ตัวล่าง

47

จับยี่กี VIP - รอบที่ 66
3ตัวบน

269

2ตัวล่าง

33

จับยี่กี VIP - รอบที่ 67
3ตัวบน

815

2ตัวล่าง

02

จับยี่กี VIP - รอบที่ 68
3ตัวบน

640

2ตัวล่าง

05

จับยี่กี VIP - รอบที่ 69
3ตัวบน

786

2ตัวล่าง

92

จับยี่กี VIP - รอบที่ 70
3ตัวบน

514

2ตัวล่าง

66

จับยี่กี VIP - รอบที่ 71
3ตัวบน

716

2ตัวล่าง

81

จับยี่กี VIP - รอบที่ 72
3ตัวบน

063

2ตัวล่าง

40

จับยี่กี VIP - รอบที่ 73
3ตัวบน

094

2ตัวล่าง

18

จับยี่กี VIP - รอบที่ 74
3ตัวบน

503

2ตัวล่าง

35

จับยี่กี VIP - รอบที่ 75
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 76
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 77
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 78
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 79
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 80
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 81
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 82
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 83
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 84
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 85
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 86
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 87
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 88
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx